Akceptuję

Strona główna

Call for papers

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż na stronie www.speclang.uni.lodz.pl w sekcji PUBLIKACJE dostępne są wytyczne redakcyjne dotyczące publikacji monografii podsumowującej naszą konferencję.
Termin nadsyłania artykułów upływa 31.08.2016. Prosimy przesyłać artykuły na adres koordynatora / redaktora danej sekcji językowej:

sekcja niemieckojęzyczna: agnieszka.stawikowska@onet.eu
sekcja polskojęzyczna: jacek.makowski@uni.lodz.pl
sekcja anglojęzyczna: gozdz.roszkowski@gmail.com

Z serdecznymi pozdrowieniami
Komitet Organizacyjny
SPECLANG 2016

 

Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukowo-edukacyjną

SPECLANG 2016
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE. EDUKACJA - PERSPEKTYWY - KARIERA

Łódź, 04-05 marzec 2016

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy. Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.

Języki konferencji to angielski, niemiecki i polski.

W ramach ww. obszarów przewidziane są 20 minutowe wystąpienia, po których nastąpi 10 minutowa dyskusja. W sesji plenarnej przewidziane są wystąpienia renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Równolegle do sesji naukowych odbywać się będą targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.


Partnerzy:

uniwersytet łódzki 2014 © all rights reserved

...