Akceptuję

Strona główna

Call for papers

Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukowo-edukacyjną

SPECLANG 2017

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE
EDUKACJA - PERSPEKTYWY - KARIERA

Łódź, 03-04 listopada 2017

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy. Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.

Języki konferencji to polski, niemiecki i angielski.

W ramach ww. obszarów przewidziane są 20 minutowe wystąpienia, po których nastąpi 10 minutowa dyskusja. W sesji plenarnej przewidziane są wystąpienia renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Równolegle do sesji naukowych odbywać się będą targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.


Partnerzy:

uniwersytet łódzki 2014 © all rights reserved

...