Akceptuję

Strona główna

Aktualności

„SPECLANG2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera” – międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowo-edukacyjna na Wydziale Filologicznym UŁ

W dniach 3 i 4 listopada 2017 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował międzynarodową konferencję pt. „SPECLANG2017. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera”. Nad wagą problemu języków obcych i specjalistycznych w kontekście rynku pracy debatowało ponad 60 uczestników z 9 krajów. Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny, a w obrady włączyli się także przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego oraz studenci.

Nauczanie języków na współczesnym uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem sektora zatrudnienia absolwentów filologii stanowiło główną oś tematyczną i punkt wyjścia do rozważań prelegentów. Debatowano o metodach nauczania języka obcego na potrzeby rynku pracy, językach specjalistycznych w programach nauczania oraz o kształceniu nauczycieli. Istotnym zagadnieniem była współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz pytanie o potrzebę tworzenia nowych kierunków studiów neofilologicznych. Rozważano nad propedeutyką języków fachowych oraz przekładem tekstów specjalistycznych.

Po dwóch dniach wymiany myśli nad miejscem i charakterem języka obcego na uczelni wyższej z perspektywy nauczania na potrzeby rynku pracy, przyszedł czas na ewaluację i konkretyzację odpowiedzi na stawiane pytania. Wnioski z obrad oraz artykuły uczestników konferencji SPECLANG2017 będzie można przeczytać w monografiach pokonferencyjnych.

Pobierz pełną notatkę prasową.

Zdjęcia z konferencji 2017 i 2016 do obejrzenia na naszym profilu FB tutaj.

Relacja z konferencji w telewizji STUŁ od 3:11 do zobaczenia tutaj.

 

 

Wykłady plenarne

Wykłady plenarne w edycji 2017 wygłosili:

Prof. Marcin Grygiel (Zakład Języków Specjalistycznych, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Julian Maliszewski (Katedra Języka Biznesu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska)
Prof. Aleksandra Matulewska (Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Emilian Mleczak (Head of Service Management Łódź GDC, Fujitsu)

Komitet Naukowy

Zaproszenia do Komitetu Naukowego konferencji w edycji 2017 przyjęli:

Prof. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Ursula Hirschfeld (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Prof. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)
Prof. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska)
Prof. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
Prof. Elke Mehnert (Západočeská Univerzita v Plzni)
Prof. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Sandra Reimann (Universität Regensburg)
Prof. Paul Rössler (Universität Regensburg)
Prof. Zenon Weigt (Uniwersytet Łódzki)

Konferencja pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
Prof. Joanny Jabłkowskiej


Partnerzy:

uniwersytet łódzki 2014 © all rights reserved

...