Akceptuję

Strona główna

Aktualności

Wykłady plenarne

Wykłady plenarne w edycji 2017 wygłoszą:

Prof. Marcin Grygiel

(Zakład Języków Specjalistycznych, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Julian Maliszewski

(Katedra Języka Biznesu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska)

Prof. Aleksandra Matulewska

(Zakład Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych, Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Emilian Mleczak

(Senior Operations Manager Services, Global Delivery, Fujitsu)

Komitet Naukowy

Zaproszenia do Komitetu Naukowego konferencji w edycji 2017 przyjęli:

Prof. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Marcin Grygiel (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Ursula Hirschfeld (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Prof. Heinz-Helmut Lüger (Universität Koblenz-Landau)
Prof. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska)
Prof. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
Prof. Elke Mehnert (Západočeská Univerzita v Plzni)
Prof. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Sandra Reimann (Universität Regensburg)
Prof. Paul Rössler (Universität Regensburg)
Prof. Zenon Weigt (Uniwersytet Łódzki)

Konferencja pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ
Prof. Joanny Jabłkowskiej

Call for papers

Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukowo-edukacyjną

SPECLANG 2017

JĘZYKI SPECJALISTYCZNE
EDUKACJA - PERSPEKTYWY - KARIERA

Łódź, 03-04 listopada 2017

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy. Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.

Języki konferencji to polski, niemiecki i angielski.

W ramach ww. obszarów przewidziane są 20 minutowe wystąpienia, po których nastąpi 10 minutowa dyskusja. W sesji plenarnej przewidziane są wystąpienia renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 sierpnia 2017 r.

Równolegle do sesji naukowych odbywać się będą targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.


Partnerzy:

uniwersytet łódzki 2014 © all rights reserved

...